ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ


Кафедра захисту інформації

Кафедра захисту інформації є однією з наймолодших в університеті. Її було створено в березні 2002 р. Потреба у фахівцях із захисту інформації обумовлена тим, що зростання темпів розповсюдження комп’ютерної техніки, розвиток засобів обробки інформації, розширення кола користувачів, що мають безпосередній доступ до ресурсів інформаційно-комунікаційних систем, призвело до необхідності вирішення проблеми захисту інформації, інтерес до якої обумовлений ще й стрімким впровадженням комп’ютерної техніки в такі сфери, як біржова та банківська справа, страхування, медицина та інші.

У період з 2002 по 2008 рік кафедра готувала фахівців за напрямом «Інформаційна безпека», а починаючи з 2008 року готує за напрямом «Безпека інформаційних і комунікаційних систем».

За роки існування кафедри здійснено ліцензування діяльності з підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів з інформаційної безпеки. За якістю своєї діяльності кафедра пройшла державну акредитацію. Ліцензійний обсяг набору на перший курс складає по 40 осіб для денної та заочної форм навчання.

Під час навчання студенти отримують глибокі знання з фундаментальних і спеціальних дисциплін, що надають нашим випускникам значні переваги в подальшому працевлаштуванні. Про рівень якості підготовки фахівців свідчать перемоги студентів кафедри на всеукраїнських олімпіадах та конкурсах. У 2008 році диплом першого ступеня на конкурсі студентських наукових робіт за напрямом «Математичні науки» отримав Дмитришин О.В., а в 2009 році диплом третього ступеня – Остапенко А.В. Студент Баришев Ю.В. отримав диплом другого ступеня на конкурсі за напрямом «Інформатика та кібернетика» у 2008 році.

Випускники кафедри працюють у всіх галузях народного господарства, де розробляються, застосовуються і супроводжуються програмні та апаратні засоби захисту інформації, комп'ютерні системи та мережі різного призначення, обіймаючи такі посади: аналітик з технічного захисту інформації; проектувальник систем та засобів технічного захисту інформації; системний адміністратор; аналітик з комп'ютерних комунікацій; прикладний та системний програміст; проектувальник комп'ютерних систем та мереж та багато інших.

З 2008 року на кафедрі розпочато підготовка кадрів вищої кваліфікації через навчання в аспірантурі. На даний час в аспірантурі навчається 7 аспірантів. Крім того, здобувачами наукового ступеня кандидата технічних наук, які працюють під керівництвом викладачів кафедри є 4 особи.

За роки існування кафедри викладачами кафедри були розроблені навчальні та робочі навчальні програми з усіх дисциплін, які викладаються на кафедрі, видано біля 30-ти навчальних посібників та методичних вказівок з профільних дисциплін. На кафедрі працюють досвідчені викладачі: доктор технічних наук, професор Лужецький В. А. та кандидати технічних наук проф. Кондратенко Н. Р., доц. Дудатьєв А. В., доц. Войтович О. П., доц. Хошаба О. М., ст. викл. Баришев Ю. В., ст. викл. Дмитришин О. В., ст. викл. Лукічов В. В., які ведуть активну наукову діяльність і здійснюють наукове керівництво підготовкою магістрів і аспірантів. За роки існування кафедри була захищена докторська дисертація (Лужецький В.А.) та 3 кандидатські дисертації (Білик О. О., Баришев Ю. В., Дмитришин О. В.).

Роботи науковців кафедри відомі не тільки в Україні, але й за її межами, про що свідчить те, що на базі кафедри захисту інформації відбувається організація двох міжнародних науково-практичних конференцій, в яких приймають участь провідні вчені України, Польщі, Росії, Білорусі, Азербайджану, Йордану, Саудівської Аравії, Сенегалу. Викладачі кафедри приймають участь в міжнародних конференціях, що відбуваються в Німеччині, Польші, Росії, де представляють власні розробки.

Кафедрою організовано й проведено 2 міжнародні науково-практичні конференції «Інформаційні технології та комп'ютерна інженерія» (2010, 2012) та 4 міжнародні науково-практичні конференції «Методи та засоби кодування, захисту й ущільнення інформації» (2007, 2009, 2011, 2013). Наразі відбувається підготовка до проведення Третьої міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології та комп'ютерна інженерія-2014».

У 2008-2009 роках зав. кафедри ЗІ Лужецький В. А., декан факультету комп’ютерних систем та мереж, доцент каф. ЗІ Дудатьєв А. В. разом з групою українських фахівців брали активну участь у виконанні міжнародного проекту JEP_27173_2006 “Information Security and Data Protection (Issues & Principles, Implementation & Managment) – EU Experience in UA Universities” за програмою TEMPUS Європейської Комісії. Проект виконувався консорціумом університетів у складі технічного університету Дрездена (Німеччина) і університету Салєрно (Італія) з боку Європейського Союзу, Вінницького національного технічного університету, Одеського національного політехнічного університету та Інституту підприємництва і сучасних технологій (м. Житомир) з боку України.

За результатами виконання проекту викладачами кафедри написані та видані навчальні посібники “Інформаційна безпека” та “Захист персональних даних”, які є першою спробою висвітлення питань з основ інформаційної безпеки та захисту даних для нетехнічної категорії користувачів.

У рамках виконання проекту кафедра ЗІ отримала новий сучасний комп’ютерний центр і сучасний мультимедійний проектор, які дозволили покращити навчальний процес. Лекції з більшості дисциплін зараз читаються з використанням комп’ютерних презентацій.

У рамках реалізації обласної «програми розвитку інформаційних, телекомунікаційних та інноваційних технологій в закладах освіти Вінницької області на 2006-2010 роки» в 2008 році кафедра отримала грант Вінницької обласної державної адміністрації і Вінницької обласної ради на реалізацію проекту «Автоматизована інформаційна система моніторингу якості загальноосвітніх навчальних закладів регіону», а в 2009 році – на виконання проекту «Інформаційна система (кейс) керівників різних рівнів загальної середньої освіти» (керівник проектів д.т.н., проф. Лужецький В.А.).

Наразі кафедра співпрацює з державними й приватними закладами, установами та підприємствами, що спеціалізуються в галузях захисту інформації, розроблення програмного забезпечення, реалізації та впровадження інформаційних технологійї для покращення наукових досліджень й підготовки фахівців.

Контакти
Адреса: 21021, м. Вінниця, Хмельницьке шосе 95, корпус 2, ауд. 2426, 2424
Телефон: (0432) 59 83 86, (0432) 59 83 80