ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ


Дисципліни

Згідно освітньо-професійної програми, на рівні бакалаврату студенти вивчають такі цикли дисциплін:

Цикл гуманітарних дисциплін.

Фундаментальні дисципліни:

 • вища математика;
 • дискретна математика;
 • теорія ймовірностей та математична статистика;
 • чисельні методи;
 • теорія інформації та кодування;
 • інформаційні технології;
 • фізика.

Професійні дисципліни:

 • технологія програмування;
 • операційні системи;
 • архітектура комп'ютерних систем;
 • теорія інформації та кодування;
 • прикладна криптологія;
 • інформаційно-комунікаційні системи;
 • захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах;
 • комплексні системи захисту інформації: проектування, впровадження, супровід;
 • нормативно-правове забезпечення інформаційної безпеки;
 • системи технічного захисту інформації;
 • електроніка;
 • основи теорії кіл, сигнали та процеси в електроніці;
 • управління інформаційною безпекою;
 • екологія;
 • безпека життєдіяльності;
 • основи охорони праці.

Спеціалізовані дисципліни:

 • основи інформаційної безпеки;
 • захист програмного забезпечення;
 • захист операційних систем;
 • проектування баз даних;
 • стеганографія;
 • основи побудови мікропроцесорних систем;
 • засоби комп’ютерної графіки;
 • засоби програмування;
 • організаційне забезпечення інформаційної безпеки;
 • менеджмент та маркетинг;
 • економіка і організація виробництва;
 • метрологія, вимірювання, стандартизація та сертифікація;
 • інженерна графіка;
 • основи науково-дослідної роботи.

Дисципліни магістратури:

 • інформаційна безпека держави;
 • методи та засоби дослідження комп'ютерних інцидентів;
 • захист інформації в банківській справі та в електронному бізнесі;
 • основи наукових досліджень та організація науки;
 • загальна теорія систем;
 • математичні методи моделювання та оптимізації процесів;
 • теорія ризиків;
 • методи аналізу та синтезу політик безпеки;
 • моніторинг та аудит інформаційно-комунікаційних систем;
 • технології адміністрування та експлуатація захищених інформаційно-комунікаційних систем;
 • філософські проблеми наукового пізнання;
 • педагогіка і методика викладання у вищій школі;
 • інтелектуальна власність;
 • ділова іноземна мова.
 • інженерна психологія*.

* Дисципліна "Інженерна психологія" викладається для студентів всіх спеціальностей, крім спеціальності 7.050201 „Менеджмент організацій”. Програму складено з врахуванням майбутнього фаху. Це одна з дисциплін, яка формує гуманістичне відношення до проектування технічних пристроїв та систем, програмних засобів; окреслює принципи створення єдиного гармонічного виробничого середовища; формує у майбутнього спеціаліста естетичний смак, відчуття прекрасного. Курс передбачає вивчення основ ергономіки та промислового дизайну, що вкрай необхідно для майбутнього організатора, технолога і керівника виробництва.

Контакти
Адреса: 21021, м. Вінниця, Хмельницьке шосе 95, корпус 2, ауд. 2426, 2424
Телефон: (0432) 59 83 86, (0432) 59 83 80