Освітньо-професійна програма підготовки магістрів, 2017р.

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ магістрів за спеціальністю 125 – Кібербезпека ІІ (магістерський) рівень вищої освіт opp125zi2017.pdf Затверджена Вченою радою Вінницького національного технічного університету.