Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів, 2016р.

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ бакалаврів за спеціальністю 125 – Кібербезпека І (бакалаврський) рівень вищої освіти opp125zi2016.pdf . Затверджена Вченою радою Вінницького національного технічного університету