ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ


Навчальні посібники

 • Лужецький В. А., Кожухівський А. Д., Войтович О. П. Основи інформаційної безпеки – Вінниця: ВНТУ, 2013. – 267 с.
 • Ткаченко О.М., Каплун В.А. Об'єктно-орієнтоване програмування мовою Java. Навчальний посібник. - Вінниця: ВНТУ, 2006. - 106 с.
 • Майданюк В.П., Каплун В.А. Захист операційних систем. Навчальний посібник. - Вінниця: ВНТУ, 2006. - 152 с.
 • Лужецький В.А., Северин Л.І., Гульчак Ю.П., Кожухівський А.Д. Організаційний захист інформації. Навчальний посібник. -.В.: ВНТУ, 2005.
 • Дудатьєв А.В., Каплун В.А., Семеренко В.П. Захист програмного забезпечення. Частина 1. Навчальний посібник. - Вінниця: ВНТУ, 2005. - 140 с.
 • Семеренко В.П., Каплун В.А. Системне програмування мовою Асемблера. Навчальний посібник. - В.: ВНТУ, 2004.
 • Гульчак Ю.П., Северин Л.І. Основи інженерної психології. ч. І. Навчальний посібник. - В.: ВНТУ, 2004.
 • Гульчак Ю.П., Северин Л.І. Основи інженерної психології. ч ІІ. Навчальний посібник. - В.: ВНТУ, 2004.
 • Мотигін П.В., Роптанов В.І., Дудатьєв А.В. Чисельні методи в інженерних дослідженнях. Навчальний посібник - В.: ВНТУ, 2004.
 • Дудатьєв А.В., Северин Л.І., Козлюк П.В. Практикум з дисципліни „Робота в середовищі операційних систем” – В.: ВНТУ, 2004.
 • Северин Л.І., Северин С.Л., Дудатьєв А.В. Правове забезпечення захисту інформації. Навчальний посібник - В.: ВНТУ, 2004.
 • Лужецький В.А., Северин Л.І., Каплун В.А. Основи інформатики та інформаційних технологій. Навчальний посібник. - В.: ВНТУ, 2004.
 • Лужецький В.А., Тадевосян Р.Г. WINDOWS. Короткий конспект. - В.: Діалог, 2003.
 • Лужецький В.А., Тадевосян Р.Г. Комп’ютер. Короткий конспект. - В.: Діалог, 2003.
 • Биков М.М., Москвіна С.М., Лужецький В.А., Мартинюк Т.Б., Лисенко Г.Л. Основи мікропроцесорної техніки. Лабораторний практикум. - В.: ВНТУ, 2003.
 • Майданюк В.П., Ракитянська Г.Б., Каплун В.А. Системне програмування і операційні системи. Навчальний посібник. - В.: ВДТУ, 2002.
 • Гульчак Ю.П. Практикум з інженерної психології. Навчальний посібник - В.: ВДТУ, 2002.
Контакти
Адреса: 21021, м. Вінниця, Хмельницьке шосе 95, корпус 2, ауд. 2426, 2424
Телефон: (0432) 59 83 86, (0432) 59 83 80