ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ


НАУКА

Наукові напрями

Комп’ютерна арифметика і криптографічні методи захисту інформації - д. т. н., професор, завідувач кафедри, Лужецький В. А.

Інтелектуальні технології, нечітки логічні системи типу 2 - к. т. н., доцент, професор, Кондратенко Н. Р.

Моделювання складних систем, в тому числі соціотехнічних - к. т. н., доцент, докторант, Дудатьєв А. В.

Розслідування комп'ютерних інциндентів, нейронечіткі методи прийняття рішень, діагностування складних об’єктів - к. т. н., доцент, Войтович О. П.

Основи функціонування операційної системи Unix (Linux, Solaris, FreeBSD), системне та мережне адміністрування, безпека та продуктивність обчислювальних систем - к. т. н., доцент, Хошаба О. М.

Штучні нейронні та нейронечіткі мережі, нечіткі множини, імунні системи, експертні системи, прикладне застосування інтелектуальних технjлогій в інформацінійній безпеці, медицині, економіці, телекомунікаціях - к. т. н., доцент, Куперштейн Л. М.

Моделі, методи, алгоритми та спеціалізовані процесори для псевдонедетермінованої криптографії, методи криптографічного гешування даних, методи й протоколи автентифікації даних та користувачів, математичні моделі для оцінювання стану інформаційної безпеки, методи й засоби для дослідження вразливостей та захисту програмного забезпечення - к. т. н., доцент, Баришев Ю. В.

Стеганографічні методи захисту інформації - к. т. н., ст. викл. Лукічов В. В.

Захист програмного забезпечення від несанкціонованого копіювання, доступу і дослідження, методи адаптивного ущільнення числових даних, автоматизація управління навчанням операторів ТЕС на комп’ютерних тренажерах, дослідження і розробка інформаційно-математичних моделей у складних системах - ст. викл. Каплун В. А.

Методи організації захищеного діловодства - асистент, Дудатьєва В. М.

Захист інформації у компютерних системах і мережах, криптографічний захист інформації, блокове шифрування даних, криптоаналіз - асистент, Остапенко А. В.

Контакти
Адреса: 21021, м. Вінниця, Хмельницьке шосе 95, корпус 2, ауд. 2426, 2424
Телефон: (0432) 59 83 86, (0432) 59 83 80