Лужецький Володимир Андрійович

ПУБЛІКАЦІЇ

Монографії

Методи адаптивного ущільнення даних на основі лінійної форми Фібоначчі

Адаптивний метод ущільнення даних на основі лінійної форми Фібоначчі

Методи та засоби стеганографічного захисту інформації на основі вейвлет-перетворень

Публікації

Методи формування векторів керування для керованого багатоканального хешування даних

Блоковий шифр на основі перестановок та підстановок

Дослідження структури даних декартове дерево

Багатоканальне кероване хешування даних

Метод пришвидшеного хешування даних

Швидкі криптографічні перетворення на основі систем алгебраїчних порівнянь

Метод блокового ширфрування на основі псевдовипадкової послідовності криптопримітивів

Дослідження числових моделей даних

Методи ущільнення числових послідовностей без урахування їх статистичних характеристик

Методи ущільнення числових послідовностей, що базуються на відхиленні від констант

Пристрої для отримання машинної форми зображення цілих чисел великого діапазону

Шифрування даних з використанням арифметичних операцій за модулем

Критерій ефективності методів ущільнення

Захист програмного забезпечення на основі методів ущільнення

Сигнально-орієнтовані дискретні базиси для потокової обробки сигналів

Хеш-функція на основі арифметичних операцій за модулем

Метод хешування даних на основі їх характеристичних ознак

Концептуальна модель інформаційного впливу

Методи ущільнення наборів цілих чисел, що базуються на відхиленні від статичних характеристик

Адаптивні методи ущільнення даних на основі обчислення відхилень

Інформаційна технологія моніторингу якості загальноосвітнього навчального закладу

Розробка та дослідження методів адаптивного ущільнення даних на основі лінійної форми Фібоначчі

Підходи щодо створення автоматизованих інформаційних систем сфери освіти

Захист програм з використанням обчислення відхилень чисел вхідних послідовностей

Адаптивний метод ущільнення даних на основі лінійної форми Фібоначчі

Сигнальні моделі комп'ютерної інформації, що архівується

Про одну табличну модель перетворення даних

Дослідження методу ущільнення даних на основі відкидання послідовностей нулів та одиниць

Моделі якості загальноосвітнього навчального закладу

"Фібоначчієвий" підхід щодо реалізації інформаційних процесів та інформаційних систем

Інформаційна система для підбору та оцінювання персоналу

Algorithm of block symmetric encoding based on arithmetic operations modulo 2n

Метод хешування даних шляхом розпаралелення обчислень і завязуванням проміжних результатів

Метод блокового ширфрування на основі псевдовипадкової послідовності криптопримітивів

Блоковий шифр на основі псевдовипадкової послідовності крипто примітивів

Узагальнений метод хешування байтової форми представлення інформації

Метод хешування із псевдовипадковою вибіркою блоків даних

Метод формування правил перестановок

Метод потокового шифрування

Комбінований метод ущільнення та шифрування даних

Метод швидкого хешування на основі еліптичних кривих

Пришвидшення процесу обчислення значень хеш-функцій побудованих на еліптичних кривих

Класифікація систем, в яких використовується ущільнення даних

Використання характеристик первинного коду для побудови кодів, що Знаходять та виправляють помилки

Хешування даних з нерівномірним розбиттям на блоки

Швидкі криптографічні перетворення на основі систем алгебраїчних порівнянь

Пришвидшення процесу обчислення значень хеш-функцій побудованих на еліптичних кривих

Хешування даних з нерівномірним розбиттям на блоки

Підхід до ущільнення даних за допомогою лінійних рекурентних послідовностей другого порядку

Узагальнена модель стійкого паралельного хешування

Криптографічні перетворення на основі алгебраїчних порівнянь

Блоковий шифр на основі недермінованого алгоритму

Методи адаптивного ущільнення даних на основі лінійної форми Фібоначчі

Информационные и алгоритмические основы математических процессоров Фибоначчи

Шифрування даних на основі перестановок

Метод ключового хешування теоретично доведеної стійкості на основі еліптичних кривих